خدمات


 
خدمات آرادرما شامل 6 بخش می شود که عبارت است از فروش دستگاه های پوست و مو، اجاره دستگاه های پوست و مو، مشاوره راه اندازی کلینیک پوست و مو و راه اندازی و تجهیز کلینیک های پوست و مو از 0 تا 100